Hei, og velkommen til Serubabel Forlag

Tor Bertel Løvgren

+47 938 83 004   tor.bertel.lovgren@gmail.com 

Kari-Margrete Rensel Løvgren

+47 980 65 656  karimlovgren@gmail.com

Organisasjonsnr:

Serubabel Forlag: 994 152 785

Om Serubabel Forlag


Her vil vil presentere noe av det vi holder på med, i størst grad fra Tor Bertel sin hånd i form av prosa, poesi, musikk, malerier/tegninger og fotografier. 

 

Skrivelysten nådde Kari-Margrete også, da hun i februar 2017 kom ut med 3. opplag av boken, "Heime - ei reise attende til barndom og oppvekst i Hallingdal". 

 

Omtale av denne boken og andre utgivelser på Serubabel Forlag finner du under Bokutgivelser i menyen. God fornøyelse:)

 

 

I MENYEN øverst her finner du disse sidene:

Middelalder-trilogi

Sverddrengen

Bueskytteren

K.M. Rensel Løvgren

Bokutgivelser

Poesi

Kontakt oss

Om Serubabel Frlag

Musikk   

Malerier og tegninger

Fotografier

Akvarell Tor Bertel Løvgren

Akvarell Tor Bertel Løvgren

Litt historie ad Serubabel Forlag

Tor Bertel Løvgren

Tor Bertel Løvgren

Etter mange år med å samle stoff til bøker og viser, ble året 2009 et gjennombrudd.

To egenproduserte bøker; "Tusen biter i et puslespill" og "Turer på Åfoss"  og en CD, "Det skjelver en tone", ble gitt ut på det nystartede Serubabel Forlag.

"Et stort skritt for meg, om enn et lite for menneskeheten".

Jeg får heller trøste meg med noen utdrag fra Henrik Wergelands dikt, "Følg kaldet", fra diktsamlingen "Jødinden" i 1844:

(Etter min mening er Henrik Wergeland den kunstner som totalt sett har hatt størst nasjonal betydning for landet vårt).

... Intet Større eller Mindre 
Intet frugtløst og forspildt,
er der Hensigt i dets Indre,
slænges ud det end saa vildt.

... naar Øjet op han slaaer,
snever Kreds omkring ham staaer.
Det er nok!
Han vil føle, han ei længer
Folk af Millioner trænger 
kun en liden venlig Flok.

2017

2017

Det er også min tanke. Om man ikke når de store massene, ja, om bare én ble berørt av det jeg fikk skape, så var det verd prisen; de tusener timer som går med for å formidle det som bor inne i en. Så tok det litt tid, men i 2014 kom  en ny bok ut; "De så Ham - Mennesker rundt Jesus.

Samtidig, etter å ha blitt pensjonist, jobber jeg mye med en triolgi der en middelalderskjebne knyttes sammen med nåtidige hendelser. En historisk roman med utgangspunkt i Skien og lendmann Gregorius Dagsson.

"Sverddrengen", "Bueskytteren" og "Pilegrimen" blir titlene på de enkelte bøkene.

Første bind i trilogien forventes utgitt våren 2018. (Forlagshuset i Vestfold)

I tillegg holder jeg på med et større, mer personlig verk: "Tusen biter i et puslespill". Så får jeg se hvor langt det rekker.

Skriver trilogi om Gregorius Dagsson

I 1978 flyttet Tor Bertel Løvgren inn i Gregorius Dagssonsgate. Nå legger han siste hånd på en trilogi om den mektige mannen.

18.05.2015 kl 04:00 Ingunn Rui, Varden

Skien burde spille mer på lokale notabiliteter fra middelalderen og ikke satse alt på Henrik Ibsen, mener Løvgren (66).

Gregorius Dagsson, faren til Dag Eilivsson og søsteren Baugeid levde på 1100-tallet, nærmere bestemt i borgerkrigstiden. Norge hadde tre konger i denne perioden og Gregorius tjente en av dem, Inge Krokrygg. Faren Dag Eilivsson er den første i slekta som omtales i Snorres kongesagaer og sønnen Gregorius enda mer, noe som tilsier at han var svært innflytelsesrik. 

Industri og kunst

Han ble interessert i stormennene fra Bratsberg gård da han flyttet inn i «gata til Gregorius». Løvgren, som er bioingeniør og cand.mag. i realfag, flyttet til Skien og jobb på Borgestadklinikken i 1978. I 20 år arbeidet han ved Borealis, senere Norner. – Med ett bein i industrien og det andre i kunsten følte jeg meg litt schizofren. Kunstnersjelen var dominerende, så jeg var veldig klar for å bli pensjonist, sierdikteren, forfatteren, maleren, illustratøren og sangeren.

Inspirert av bestefar

Han begynte å skrive og tegne som ung gutt. Bestefaren Johan Filip Løvgren var romanforfatter. – Han skrev forkynnende romaner og var mest kjent i kirkelige miljø. Jeg var ofte på besøk i skrivekammeret hans og fikk låne skrivemaskinen. Besøkene betød mye for meg.

Løvgrens poetiske åre resulterte i en diktsamling som ble antatt på Luther ved første forsøk. Senere har det blitt flere utgivelser innenfor et bredt spekter av uttrykksformer, det meste på eget forlag. To CD-er med egne sanger har han også laget – den siste sammen med kona og døtrene. Nå tar skrivingen mest tid.

– Hva inspirerer deg? – Små setninger, assosiasjoner eller ord som jeg fanger opp. Naturen. Selvopplevde ting. Jeg skriver for meg selv først og fremst, men er glad kona oppmuntrer meg til å gå det utgitt.

To blad Tord

Tilbake til middelalderen og trilogien. Det er antatt at Dag Eilivsson var med Sigurd Jorsalfare til Jerusalem. Vel hjemme bygde han kirken på Kapitelberget og klosteret på Gimsøy, der datteren Baugeid ble abbedisse. I trilogien spinnes historien rundt to blad Tord. Den ene er Dag Eilivssons fremste bueskytter. Den andre lever i vår egen tid, bor i Gregorius Dagssonsgate og er mer enn vanlig historieinteressert. De to historiene flettes i hverandre på fiffig vis.

Seks år har Tor Bertel Løvgren brukt på bokserien, men anser seg ennå ikke helt ferdig. I løpet av det nærmeste året regner han imidlertid med å presentere verket i mer enn det ene prøveeksemplaret som foreligger til nå.

– Tema i bøkene er flere: Hvordan finne mening i livet i krigstid? Hvordan artet brytningstiden mellom konge og kirke seg? Hvordan vokste Skien og lendmannsveldet i Norge fram? Lokalhistoriker Thor W. Gundersen har gitt god hjelp underveis.

Del denne siden